image description

Eldivan Belediyesi 2. Meclis toplantısı bugün gerçekleştirilmiştir.

Meclis Toplantısı'nda ;
- Meclis kararlarının halka duyurulması,
- 2018 kesin bütçesinin onaylanması,
- Eldivan Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Eldivan Çiftçi
Malları Koruma Murakabe Heyeti oluştuturulması
kararları alınmıştır.