image description

 

BÜLBÜL PINARI MESİRE YERİ:

İlçe merkezine 4 km. uzaklıktadır. Eldivan dağının ilçe merkezine bakan yamacında, ormanlık alan içindedir. En büyük özelliği: burada yüzlerce kuş bulunmasıdır. Günümüzde pınar suyu azalmış olsa da, önemini muhafaza etmektedir. Özellikle yaz aylarında, yoğun ziyaretçi akımına uğrayan bir piknik ve mesire yeridir. Günübirlik ziyaretçiler için çeşitli alt yapı hizmetleri bulunmaktadır.

 

HACI MURAD-I VELİ TÜRBESİ VE CAMİSİ:

İlçe merkezine bağlı, Seydiköy içindedir. Yapı: moloz taştan yapılmış olup, ahşap çatılıdır. Yapılış tarihleri, kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, bu şahsın ölüm tarihi, 1207 yılı olarak biliniyor ve türbenin bu yıllarda yapılmış olması ihtimali yüksek. Daha sonra ise, cami ilave edilmiştir. Caminin iç duvarlarında görülen çini işleri, 1951 yılında, Tosyalı Ali Usta tarafından yapılmıştır. Burada: kutsal sayılan iki göktaşı var. Mimari olarak pek öne çıkmasa da, burada gömülü şahsın manevi şahsiyeti nedeniyle, bolca ziyaretçi çekmektedir.