image description

Hacı Murad-ı Veli Hazretleri

 

Tarihi


Seyit Hacı Murad-ı Veli XI ve XII. yüzyıllarda buraya yerleşmesiyle birlikte köyün adına Seydi denmiştir. "Seydi" kelimesi sözlükte efendi olarak geçmektedir. "Seyyid" kelimesinden türemiştir. Seyit ise; bir topluluğun ileri gelenleri, Muhammed'in soyundan gelenler, ehl-i beyit anlamlarına gelmektedir. Seyit Hacı Murad-ı Veli, XII. yüzyılda Türkistan'dan gelerek Hicaz, Şam ve Urfa dolaylarında bulunduktan sonra Tosya ve Çankırı bölgesine yerleşen Aliyyülbüka'nın oğludur. Türbesi Eldivan ilçesine bağlı Seydiköyü'nde bulunmaktadır. Türkistanlı âlimlerden ders alarak yetişen Hacı Murad-ı Veli, 1187 yılında Seydiköyüne yerleşmiş ve halkın eğitimi ile meşgul olmuştur. Hacı Murad-ı Veli; alim, kahraman, horosan eri olarak kısa sürede çevresinde itibar kazanmıştır.

Seydi Köy'ün yerleşim yeri olarak seçilmiş olduğu; İpek Yolu'nun geçtiği belirli aralıklarla burada konaklama yerlerinin olduğu bilinir. Salcı Yolu adındaki yol boyunca 30/35 km aralıklarda, Allah'ın sevgili gönül insanları'nın olduğu Horosan erenlerinin ve alperenlerinin yerleştiği bölgenin bu bölge olduğu tespit edilmiştir.


Kültür


Köyün gelenek, göreneklerinin oluşmasında Hacı Murad-ı Veli Türbesi'nin bu köyde olması çok etkili olmuştur. Her yıl Haziran ayında yapılan Eldivan Kiraz Festivalinin açılışı bu köyde yapılmaktadır. Cuma günü yapılan bu açılışta Hacı Murad-ı Veli anılmaktadır. Bu kapsamda köy halkı tarafından mevlit okutulur, kurbanlar kesilir ve yemek verilmektedir. Ayrıca özellikle yaz aylarında çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler bulunmaktadır. Bunlar türbe ziyareti yaptıkları gibi adak kurbanı kesenler ve mevlit okutanlarda bulunmaktadır.

Turizm


Hacı Murad-ı Veli Türbe ve Camii, moloz taştan yapılmış, yalın, ahşap çatılıdır. Cami ve türbe içice aynı yapı altındadır. İnşa kitabeleri bulunmadığından yapılış tarihleri bilinememektedir. Hacı Murad-ı Veli’nin ölüm tarihi 1207 olduğuna göre türbe bu tarihten sonra yapılmış, daha sonra cami ilave edilmiş olmalıdır. Çeşitli dönemlerde yapılan bakım ve onarımlarla bugünkü şeklini almıştır. Cami, boyuna dikdörtgen planlı, düz ahşap tavanlı, türbe kısmının üzerini de kapatacak biçimde alaturka kiremit kaplı çatılıdır. İç duvarlarda yer alan kalem işleri Tosyalı Ali Usta tarafından 1951 yılında yapılmıştır. Güneybatı köşede tuğladan sekiz sıra kirpi saçaklı pah yer alır.Cami doğu duvarına bitişik türbenin kare planlı ve ahşap tavanlı ön mekanında Hacı Murad-ı Veli’nin oğlu ve kızlarının sandukası ile yörede kutsal sayılan iki göktaşı bulunur. Hacı Murad-ı Veli’nin kabrinin bulunduğu asıl türbe kare planlı ve tromp geçişli kubbe ile örtülüdür.

Mimari olarak büyük bir özelliği bulunmamakla birlikte Horasan Erenleri'nden olan Hacı Murad-ı Veli'nin Türbe'si olması sebebiyle önem arz etmekte ve çok sayıda ziyaretçi çekmekte, özellikle yaz aylarında adak kurbanı kesmek isteyen vatandaşlarca tercih edilmektedir.

image description
image description
image description
image description
image description
image description
image description